Domovská stránka » Zodpovědná společnost » SPOLEČNOST, PRO KTEROU SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ NENÍ JEN PRÁZDNÁ FRÁZE
ADVERTORIAL

Společnost Continental se řadí k těm, pro které není udržitelnost a odpovědnost jen strategií na papíře. Nedílnou součástí její firemní kultury je jak environmentální, tak i filantropická, etická a ekonomická odpovědnost. 

Pro společnost Continental, která vyvíjí technologie a služby pro udržitelnou mobilitu lidí a zboží, je udržitelnost stěžejním závazkem. Do roku 2050 se zavázala ke 100% uhlíkové neutralitě, bezemisní mobilitě a průmyslu, cirkulární ekonomice a odpovědnému hodnotovému řetězci. Ke snižování uhlíkové stopy zaměstnanců napomáhá hromadnou podnikovou dopravou nebo třeba zázemím pro cyklisty. 

Pracoviště budoucnosti

Veškerá nová výstavba ve výrobních areálech firmy podléhá nejaktuálnějším nárokům na udržitelnost – například nejnovější multifunkční budova v Brandýse nad Labem byla navržena tak, aby vyhovovala moderním formám týmové spolupráce a využila nejšetrnější technologie. Kanceláře jsou vybaveny nábytkem z ekologických materiálů a v budově nechybí rekuperace a úsporné LED osvětlení. Odpovědí na potřeby a přání zaměstnanců je dětská zóna s možností hlídání a fyziocentrum s nabídkou bezplatných individuálních fyzioterapií a skupinových tréninků.  

Rovné příležitosti a komunitní kultura

Continental znamená rovnost šancí pro všechny zaměstnance a své závazky na poli diverzity a inkluze potvrdili podpisem Charty diverzity Evropské komise. Společnost Continental zaměstnává celosvětově více než 190 000 lidí v 58 zemích a v Česku pracuje v šesti závodech více než 10 000 zaměstnanců. Najdeme mezi nimi zástupce více než 30 národností, kterým firma usnadňuje pracovní začátky prostřednictvím kurzů českého jazyka, nebo třeba nabídkou firemního ubytování. 

Důležitou součástí firemní kultury je budování komunitního ducha. Pravidelně proto napříč lokalitami organizují akce jako Family Day, sportovní utkání, drakiády či tematické dny, anebo se zapojují do aktivit s pozitivním dopadem na lokální komunity, jako sázení stromků, charitativní běh nebo Do práce na kole. 

Spokojenost zaměstnanců 

Rozvoj zaměstnanců je jedním z pilířů HR strategie firmy a zaměstnanci mají široké možnosti osobnostního, profesního i kariérního růstu díky rozvojovým a nástupnickým programům.

Continental je už od roku 2017 průkopníkem nových forem práce a nabízí možnosti kombinovat flexibilní a mobilní práci s home office. Samozřejmostí jsou bohaté benefity pečující o zdraví a wellbeing zaměstnanců i jejich rodin. Pracovní prostředí ve výrobě je neustále automatizováno tak, aby byly operátorské pozice optimalizované pro muže i ženy.  

Spolupráce se školami a filantropie 

Společnost Continental v Česku spolupracuje s více než 30 základními, středními a vysokými školami na zatraktivňování technických oborů a propojení teorie s realitou. Podporuje desítky aktivit spojených s rozvojem školství, tělovýchovy, kultury a regionu. Na začátku pandemie spustila firma globální fond „For One Another Fund“ a centrálně koordinuje i nadnárodní dary, jako například pomoc v případě rozsáhlých katastrof.

Věděli jste, že…

– Společnost Continental se do roku 2050 zavázala ke 100% uhlíkové neutralitě, bezemisní mobilitě a průmyslu, cirkulární ekonomice a odpovědnému hodnotovému řetězci. 
– V České republice pro společnost Continental pracují lidé z více než 30 zemí. 
– Continental v Česku během loňského roku podpořil více než 40 charitativních organizací. 
– Zaměstnanci jsou nejvyšší hodnotou Continentalu a firma o ně pečuje prostřednictvím atraktivních benefitů a širokých možností vzdělávání a rozvoje.

Firemní benefity pro zaměstnance:

– 5 týdnů dovolené + dny volna navíc a finanční odměna při mimořádných životních událostech a jubileích 
– slevy na firemní produkty a v partnerských obchodních sítích
– podpora zdraví a rodinného života včetně příspěvků na volnočasové aktivity
– penzijní připojištění
– dotované stravování 

Další článek