Skip to main content
Domovská stránka » Zodpovědná společnost » ŽENY VE VEDENÍ BY NEMĚLY BÝT RARITOU, ALE STANDARDEM
 • Zodpovědná společnost

  ŽENY VE VEDENÍ BY NEMĚLY BÝT RARITOU, ALE STANDARDEM

  Ve spolupráci s:
  BPW_logo_JPEG(1)
  Adobe Stock
  Ve spolupráci s:
  Adobe Stock

  Ženy ve vedení jsou z pohledu historie byznysu pořád ještě novou kategorií. Žena – šéfka je prostě stále zatím nezvyk a celá společnost, včetně nás žen, podléhá celé řadě předsudků a stereotypů. Jak nastavit firemní kulturu přátelskou k ženám?

  LENKA ŠŤASTNÁ

  prezidentka Business & Professional Women CR, z.s.

  Ženský přístup

  Ženy vedou své podřízené jinak. Do této role vkládají to, co je jim přirozené. Využívají více konzultativní styl vedení, podporují a rozvíjí podřízené, jsou otevřenější a podporují důvěru. Pracují více s empatií a dalšími přednostmi, kterým muži často nerozumí. To v mužích může vyvolat pocit ohrožení.

  Abychom se tohoto stereotypního vnímání zbavili, je klíčové, abychom viděli více pozitivních ženských vzorů. Ženy ve vedení by neměly být raritou, ale standardem. Důležité je vyhodnotit, zda je daná žena dobrým či špatným leaderem.

  Jak to vypadá v praxi?

  Realita je taková, že ačkoli odborné studie již několik posledních let říkají, že ženy ve vedení jsou velkým přínosem nejen pro firmy, ale i celou společnost, stále naráží na celou řadu překážek, které jim brání plně rozvinout svůj talent. Data UN Women (Organizace spojených národů pro genderovou rovnost a posílení postavení žen) ukázala, že pokud by byly tyto překážky odstraněny, vzrostla by produktivita žen až o 40 %! Nestojí to za úvahu? O důležitosti vytvoření firemní kultury, která by pracovala na zlepšení podmínek, které ženy ke své práci potřebují, toho bylo napsáno už hodně, posun je však stále velmi malý.

  Osobně vlastně úplně nerozumím tomu, proč v řadě firem neusilují o to, aby jim při rozhodování nechyběl pohled žen. Proč se nesnaží více naslouchat hlasu žen a jejich názorům? Vždyť ženy tvoří významnou část zákazníků, rozhodují o rodinných nákupech a samy jsou významnými spotřebitelkami. A kdo nejlépe rozumí ženám a jejich nákupnímu chování? Ano, zase ženy. Jejich profesionální pohled spojený s vlastními zkušenostmi by tak pro mnoho firem byl významným zdrojem informací, který by jim pomohl oslovit tuto širokou cílovou skupinu. A to již nemluvím o tom, že firmy, které mají více žen ve vedení, bývají významně profitabilnější. Podle studie McKinsey & Company Closing Gender Gap in the Czech Republic by se lepším využitím potenciálu žen na pracovním trhu mohl zvýšit HDP do roku 2030 až o 8 %.

  Jak nastavit firemní kulturu přátelskou k ženám? Tomu se věnuje projekt OSN – UN WOMEN – Women ́s Empowerment Principles, jehož ambasadorkou v České republice je veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR a připojit se k ní můžete i vy ZDE.

  Co se musí změnit?

  Vzájemná podpora žen je tématem, kterým se zabývám spoustu let. Situace se zlepšuje a vnímám, že ženy, které se dostanou do rozhodovací pozice, hledají cesty, jak podpořit další ženy. Ovšem nepopírám, že „syndrom včelí královny“ stále existuje. Velmi efektivním řešením určitě je, aby žen ve vedení bylo prostě víc – aby se měly možnost o sebe vzájemně opřít a podpořit se. Pro ženy, ale i pro muže, je velmi důležité budování profesních sítí. Podporu a cennou radu pro rozvoj své kariéry nebo podnikání můžeme získat právě z této sítě plné stakeholderů. V rámci naší organizace Business & Professional Women je možné takovou podporu hledat i mezinárodně – členkami jsou vlivné ženy z různých oblastí a oborů a funguje mezi nimi čilá komunikace a spolupráce. A to je něco, na čem se dá stavět.

  Next article